За проекта

За проекта

TEAMWORK е европейска инициатива, която се стреми да засили борбата срещу сексуалното насилие на работното място в Гърция, България, Испания и Италия чрез повишаване на осведомеността сред служителите и даване на възможност на HR специалистите и мениджърите да предприемат действия за разпознаване, предотвратяване и справяне със сексуалния тормоз и въвеждане на мерки за защита на жертвите, независимо от техния пол или работна позиция.

TEAMWORK се стреми към:

tw_1-11

Даване на възможност на HR специалисти, ръководители на отдели

и мениджъри да преразгледат фирмените политики и да въведат мерки за предотвратяване и справяне със сексуалния тормоз на работното място.

tw_2

Повишаване осведомеността

сред служителите за техните права и задължения.

tw_3

Фокусиране на компетентните заинтересовани страни върху проблема,

ангажирайки ги да създадат мрежа за безопасност за жертвите на сексуален тормоз на работното място.

tw_4

Информиране и повишаване на осведомеността

на обществеността за явлението.

КАК ЩЕ СЕ СПРАВИ TEAMWORK?