Resultats i materials

A cada un dels països associats s’identificaran les mancances i les necessitats a nivel nacional en matèria de prevenció i lluita contra l’assetjament sexual a la feina, per tal d’elaborar els materials de formació a professionals de RRHH i al personal.

Informe nacional

Les treballadores i els treballadors tindran uns major coneixement i comprensió dels seus drets i deures, per protegir-se a si mateixes i a la resta, en cas d’identificar un cas d’assetjament sexual a la feina.

https://www.teamworkproject.eu/wp-content/uploads/2022/02/D2.8_Rights-Obligations-Awareness-Curriculum_CAT.pdf

L’eina virtual permetrà a les empreses autoavaluar la seva preparació en termes de polítiques de detecció, prevenció i protecció. Les empreses que superin amb èxit la prova d’autoavaluació obtindran un adhesiu en reconeixement. Les que tinguin un puntuació baixa tindran accés a pautes i recomanacions per a millorar les seves polítiques i pràctiques.

La plataforma virtual recopilarà informació clau (vies legals, bones pràctiques, serveis d’atenció i acompanyament) per a supervivents d’assetjament sexual a la feina.