Sobre

Sobre Teamwork

El projecte TEAMWORK és una iniciativa europea que té com a objectiu enfortir la lluita contra l’assetjament sexual a la feina a Grècia, Bulgària, Catalunya (Espanya) i Itàlia. Ho farà a través de la sensibilització del personal i de donar eines al personal de recursos humans i als càrrecs directius per tal que adoptin mesures per detectar, prevenir i abordar l’assetjament sexual, així com per protegir les víctimes, independentment del seu gènere o posició.

El projecte TEAMWORK es proposa…

tw_1-11

Donar eines al personal de recursos humans, càrrecs directius i de supervisió

per tal que revisin les polítiques de personal i introdueixin mesures per prevenir i abordar l’assetjament sexual a la feina.

tw_2

Sensibilitzar
el personal sobre

els seus drets i deures.

tw_3

Millorar l’abordatge i enfortir
la implicació de diferents agents

agents clau per tal de generar espais de seguretat per a les víctimes d’assetjament sexual a la feina.

tw_4

Informar i conscienciar
la ciutadania

sobre aquest fenomen.

Com ho aconseguirà?