a device used for gambling banken online casino australian online casino neosurf casino kiel dresscode holdenville casino sum used for gambling

Sobre

Sobre Teamwork

El projecte TEAMWORK és una iniciativa europea que té com a objectiu enfortir la lluita contra l’assetjament sexual a la feina a Grècia, Bulgària, Catalunya (Espanya) i Itàlia. Ho farà a través de la sensibilització del personal i de donar eines al personal de recursos humans i als càrrecs directius per tal que adoptin mesures per detectar, prevenir i abordar l’assetjament sexual, així com per protegir les víctimes, independentment del seu gènere o posició.

El projecte TEAMWORK es proposa…

tw_1-11

Donar eines al personal de recursos humans, càrrecs directius i de supervisió

per tal que revisin les polítiques de personal i introdueixin mesures per prevenir i abordar l’assetjament sexual a la feina.

tw_2

Sensibilitzar
el personal sobre

els seus drets i deures.

tw_3

Millorar l’abordatge i enfortir
la implicació de diferents agents

agents clau per tal de generar espais de seguretat per a les víctimes d’assetjament sexual a la feina.

tw_4

Informar i conscienciar
la ciutadania

sobre aquest fenomen.

Com ho aconseguirà?