penn gaming gambling app cocktail waitress casino red dragon casino seattle bijoux geant casino la valentine objective in resume for casino dealer vanderhall blackjack when will hollywood casino west virginia open phone number for route 66 casino in albuquerque

Резултати

Всяка страна партньор ще идентифицира на национално ниво потребностите и пропуските в превенцията и борбата със сексуалния тормоз на работното място. Резултатите от проучванията ще послужат за създаване на програма за обучение на HR специалистите и служителите.

National Report Bulgaria

Мениджърите „Човешки ресурси“ и ръководителите на висши длъжности ще бъдат обучени как да интегрират различни политики и практики, насочени към предотвратяване и справяне със сексуалния тормоз на работното място.

Служителите ще придобият по-добри познания и разбиране за своите права и задължения, за защита на себе си или на свой колега при установени  случаи на сексуален тормоз на работното място.

Онлайн инструментът ще даде възможност на компаниите да преценят своята готовност за прилагане на политиките за разпознаване, превенция и защита. Компаниите, които успешно завършат теста за самооценка, ще получат стикер „Нулев сексуален тормоз“. Тези с ниски оценки ще имат достъп до насоки и предложения за подобряване на своите политики и практики.

Онлайн платформата ще събира жизненоважна информация – правни процедури, добри практики, услуги за подкрепа – за служители, преживели сексуален тормоз на работното място.